top of page
hader stars-neg.jpg

תקנון אתר שירת הכוכבים - תנאים כלליים

1.    כל לקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים. 

2.    אתר זה המסתיים בכתובת shiratkochavim.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית למכירת כרטיסים לסדנאות, פעילויות ומוצרים בתחום האסטרונומיה. אתר "שירת הכוכבים" הינו בבעלות משה גלנץ ומצפה הכוכבים "שירת הכוכבים" ומופעל על ידם.

3.    התנאים באתר וכן חלקים מהתכנים באתר מנוסחים בלשון זכר, אך כמובן שההתייחסות היא לשני המינים כאחד, וכל האמור בלשון רבים, מתייחס גם ליחיד ולהפך.

4.    כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה לרכישת כרטיסים או שירות המסופק באתר האינטרנט, מאשר כי היינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות בו ומקבלם וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, למעט בנוגע לטענה אפשרית לגבי אי מילוי הוראות תקנון האתר.

5.    הלקוח מצהיר ומאשר כי הינו מעל גיל 18. במידה והלקוח מתחת לגיל 18, נבקש להימנע מהשימוש באתר ולא לבצע כל הזמנה באמצעותו.

 

תנאי תשלום

 

1.    התשלום עבור ההזמנה יעשה באמצעות כרטיס אשראי של אחת מחברות האשראי הבאות: לאומי קארד, ויזה, ישראכרט, מאסטרקאר, או באמצעות חשבון בשירות "ארנק אלקטרוני", (כדוגמת פייבוקס) וכפי שיהיה זמין לשימוש באתר.

2.    בעת הרכישה בכרטיס אשראי תתבקשו למסור את פרטי הכרטיס, תעודת זהות של בעל הכרטיס, סוג הכרטיס ותוקפו וכן מספר הטלפון הנייד של המזמין. הנהלת האתר תוכל לאשר את ההזמנה רק לאחר קבלת אישור על התשלום.

3. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות הפעילות או המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט\סדנה\פעילות מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל חסר ולא ניתן לספק אותו. במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהיה כל טענה בקשר לכך, בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.

4. במידה וחויבתם בטעות על ידי חברת האשראי, עליכם להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

רכישת כרטיסים באתר

 

1.    המחירים המופיעים באתר הינם המחיר הסופי וכוללים מע"מ כחוק.

2. באתר מוצעים למכירה כמות מוגבלת של פעילויות במחיר קבוע מראש. הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :
2.1.  החנות תציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש. המכירה הינה עד גמר המלאי.
2.2. לאחר הוספת המוצרים המבוקשים ל"עגלת הקניות" ימשיך הקונה בעמוד "עגלת הקניות" ל"אישור קנייה" ושם ימלא את פרטיו המלאים ולאחר מכן יסתיים הליך הקנייה האינטרנטי.
2.3. השלמת הליך המכירה יבוצע לאחר אימות העסקה בתום יום עסקים מלא.
2.4. חובה על המזמין להזין בעת ההזמנה לפעילות את מספר הטלפון הנייד שברשותו על מנת לאפשר ל"שירת הכוכבים" לעדכן את המזמין על כל שינוי בנקודת המפגש, שעת המפגש וכן כל שינוי שעל המזמין לדעת טרם הגעתו. לאתר "שירת הכוכבים" או למי מטעם האתר, לא תהיה כל אחריות במידה שהלקוח יבחר שלא לעשות זאת או יזין מספר טלפון שאינו נכון.

ביטול הזמנה

1.    ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן החוק:  http://www.consumers.org.il/category/deal-annulment-regulations).

2. ניתן לבטל רכישת פעילות עד 3 ימי עסקים לפני קיום הפעילות (לדוגמא פעילות ביום שלישי ניתן לבטל עד יום שבת בחצות. פעילות במוצ"ש, עד יום שלישי בבוקר) הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לדוא"ל shirathakohavim@gmail.com.

2.    במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ-100 ש"ח, בהתאם להוראות החוק.

פתיחת הפעילות מותנית בהרשמה של מינימום 4 משתתפים. במקרה וירשמו פחות מכך, הנהלת אתר שירת הכוכבים מתחייבת להודיע למזמינים עד 4 שעות טרם המפגש. במקרה שכזה תתאפשר החלפה של הכרטיס לתאריך אחר המוסכם על הצדדים או להזדכות בסכום המלא ששולם מראש.  

3.    החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
3.1 נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
3.2 במקרה של כוח עליון, מלחמה, מגפה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע את המשך ביצוע העסקה באופן תקין.

4. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר נכתבה על ידי הלקוח בדף ההרשמה.

4.    במקרה ואזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה הזמנה, רשאי העסק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.

5.    החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאספקת הפעילות במקרה של כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע.

סודיות ופרטיות

1. כל הפרטים האישים שלכם (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של הנהלת האתר. הנהלת האתר לא תעביר את הפרטים האישיים שלכם לאף גורם אחר זולת לספקים\שליחים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.

2. הנהלת האתר תהא רשאית לשמור את פרטיכם לצורך יעילות של הזמנה עתידית, וכן לשלוח אליכם עדכונים, בדוא"ל, במסרונים (SMS), או בכל דרך אחרת ובכלל זה עדכונים ומידע על השירותים והמוצרים, מבצעים, הטבות ופרסומות, כמשמעותן בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. בכל מקרה אין להנהלת אתר שירת הכוכביםעניין להטריד אתכם ותמיד תוכלו לחזור בכם מהסכמתכם ולהודיע להנהלת האתר על סירובכם לקבל מאיתנו דיוור ישיר, באופן גורף או ביחס לסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תצוין בדיוור שישלח אליכם.

3. הנהלת האתר לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שלכם אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקשתם לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של הנהלת האתר.

4. למרות האמור לעיל, הנהלת האתר תהא רשאית להעביר הפרטים האישיים שלכם במקרים בהם בוצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בהנהלת האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, נעשה שימוש בשירותי הנהלת האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

5. באתר זה קיימות מערכות לאבטחת כל המידע המצוי באתר ובשרת המחשבים, אולם מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבים או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי הנהלת האתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר.

6. הנהלת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב-"עוגיות" (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) בבאר שבע הסמכות הבלעדית לדון בה.

2. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

פרטי קשר

כל שאלה או בירור לגבי הפעילויות המוצגות באתר לרבות מידע על שימוש נכון, פרטים ובירורים באשר לחנות ופעילותה, ניתן לפנות אל:
טלפון: 052-727-6100 או: 052-670-5523.

כתובת למשלוח דואר: נחל צין 68, ירוחם, מיקוד: 8051853, דוא"ל: shirathakohavim@gmail.com
 

זכויות יוצרים


אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מהבעלים משה גלנץ.

Astronaut_edited_edited_edited.jpg
dc4-03-03b.png
bottom of page